Geodezja klasyczna

Geodezja obecna jest w niemal wszystkich procesach budowlanych. Od wielu lat realizujemy dla swoich klientów usługi z zakresu geodezji i kartografii. Oferujemy pełen zakres usług geodezyjnych. Dysponujemy doświadczoną kadrą inżynierów wyposażonych w najnowszy sprzęt pomiarowy. Swoje doświadczenie zbieraliśmy m.in. na budowach dróg ekspresowych, obsłudze geodezyjnej inwestycji PKP PLK oraz licznych inwestycjach deweloperskich.


MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Niemal każda inwestycja wymaga otrzymania pozwolenia na budowę od niewielkiego domku jednorodzinnego, wielkopowierzchniowej hali przemysłowej, infrastruktury technicznej czy drogi ekspresowej. Elementem składowym wniosku o wydanie pozwolenia na budowę jest Plan Zagospodarowania Działki/Terenu, który nie mógłby powstać bez zaktualizowanej mapy zasadniczej tzn. Mapy do Celów Projektowych.

MAPA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

Ten rodzaj map wykonujemy na zlecenie inwestorów, projektantów, podczas ich tworzenia kierujemy się wytycznymi otrzymanymi od zamawiającego z uwzględnieniem zamierzonego celu inwestycyjnego. Pomiarem obejmujemy zarówno sieci podziemnego jak i naziemnego uzbrojenia ternu, swoją uwagę koncentrujemy również na elementach, których nie obejmuje mapa zasadnicza. Podczas tego opracowania niejednokrotnie inwentaryzujemy wnętrza obiektów komercyjnych wraz z ich niestandardowym wyposażeniem.

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

Realizujemy podziały nieruchomości gruntowych na cele budowlane, rolne oraz wymagających otrzymania decyzji na podstawie ustawy ZRID, jest to nic innego jak zgoda wydana przez odpowiedni organ publiczny na realizację inwestycji drogowej.

ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

Jest to postępowanie przed organami państwowymi mające na celu ustalenie granic nieruchomości, w sytuacji gdy powstał spór graniczny lub brak jest innej możliwości ustalenia czy też przyjęcia granic do podziału nieruchomości.

WZNOWIENIA I WSKAZANIA GRANIC NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

Wznowienie punktów granicznych polega na powtórnej stabilizacji uszkodzonych, zniszczonych punktów granicznych, odbywa się na podstawie materiałów źródłowych pobranych z miejscowych Ośrodków Geodezyjnych i Kartograficznych.

Tyczenie i Inwentaryzacja obiektów budowlanych

Na etapie tyczenia zespół geodezyjny dokonuje wyniesienia w terenie wszystkich charakterystycznych punktów projektowanej inwestycji w tym osi konstrukcyjnych budynku, punktów załamań sieci, elementów zagospodarowania terenu, reperów wysokościowych służących do precyzyjnego określenia tzw. Zera budowy oraz wszystkich innych elementów projektu w zależności od wymagań kierownika budowy. Każdorazowo po wykonaniu powyższych czynności geodeta uprawniony dokonuje wpisu do dziennika budowy.

Inwentaryzacja powykonawcza

Geodezyjne pomiary powykonawcze realizuje się po zakończeniu poszczególnych etapów budowy. Pomiarem obejmuje się nowopowstałe obiekty budowlane w skład których wchodzą:
– podziemne uzbrojenie terenu tj. gaz, woda, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna.
– budynki,
– drogi,
– trwałe zagospodarowanie terenu tj. place manewrowe, parkingi, ścieżki, chodniki.

Rezultatem pomiaru jest sporządzenie Mapy inwentaryzacji powykonawczej, która jest jednym z wymaganych dokumentów wchodzących w skład wniosku o pozwolenie na użytkowanie danego obiektu budowlanego do Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

OBSŁUGA GEODEZYJNA DRÓG, KOLEI oraz radiolinii

Nasze zespoły geodezyjne realizują bieżący nadzór nad procesem budowy, linii kolejowych oraz radiolinii. Sporządzamy cykliczne, okresowe obmiary postępów robót służące m.in. do rozliczeń z zamawiającym czy też w celu zinwentaryzowania robót zanikających. Swoje działania tzn. tyczenia oraz inwentaryzacje synchronizujemy z harmonogramem budowy. Pomiary wykonujemy metodami bezpośrednimi przy użyciu techniki GNSS RTK (GPS), Tachimetrów oraz w zależności od potrzeb wykorzystując najnowszą technologię tj. bezzałogowe statki powietrzne tworząc niezwykle dokładne modele 3D, dróg, magazynów kruszyw, budynków etc.

Skontaktuj się z nami!

Potrzebujesz wsparcia lub masz więcej pytań? Z chęcią na nie odpowiemy lub przedstawimy Ci swoją ofertę z zakresu usług geodezyjnych i kartograficznych. Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc, a kontakt z nami jest bardzo prosty. Sprawdź sam!

Zadzwoń lub napisz